Mapa bitowa w foto
Mapa bitowa w foto 1
Mapa bitowa w foto 2

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej,

zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń

zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski

kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.

 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej Pacjenci mogą korzystać z usług w zakresie:

– medycyny rodzinnej;

– pediatrii;

– opieki pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych;

– opieki pielęgniarek szkolnych;

– opieki położnej;

– badania laboratoryjne

 

Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni),

a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej).

Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą

sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą

w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ)

oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyboru dokonujesz poprzez 

złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w naszej przychodni.

deklaracja LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

deklaracja PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

deklaracja PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

– złożenie deklaracji przez intenet w Internetowym Koncie Pacjenta.

Po zalogowaniu się do serwisu możesz sprawdzić również, do którego lekarza, pielęgniarki, położnej oraz w której przychodni złożyłeś już deklarację.

Rejestracja

Nie czekaj dłużej. Zapisz się do naszej poradni. Wszelkich informacji udzieli rejestracja pod nr tel.: +48 81 470 72 13.